HOME

Na een tijdlang gesprekken voeren, onderzoek doen, het initiëren van een debat en een talkshowreeks, lanceert Stichting Nachtwacht Haarlem haar visieplan 2022-2023. Met zowel een bestuur als nachtraad treedt Nachtwacht Haarlem op als belangenbehartiger, promotor, verbinder, expertisecentrum en ambassadeur van de Haarlemse nachtcultuur. In deze hoedanigheid verbindt, analyseert, informeert en adviseert de stichting, met als missie om alle bewoners van de stad zich betrokken én welkom te laten voelen binnen de nachtcultuur. Op korte termijn gebeurt dit door beleidsmakers te adviseren, de nachtcultuur online te promoten, sectoroverstijgende samenwerkingen op te zetten en jonge mensen zoveel mogelijk bij de nacht te betrekken. Het langetermijndoel is een diverse en bruisende nachtcultuur te creëren in samenwerking met verschillende belanghebbenden in de stad, waarin creatieve kruisbestuivingen, genoeg ondernemersvrijheid en voldoende ruimte voor culturele ontwikkeling worden bewerkstelligd.