PROJECT GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Sociale veiligheid in het nachtleven vraagt om veel zorg en aandacht. Nachtwacht Haarlem zet zich in om de Haarlemse nacht voor iedereen prettig en veilig te maken. Zo werken we samen met organisaties die zich hier hard voor maken, zoals Sex Matters en Club Ethics

Nachtwacht Haarlem is met de Week van de Haarlemse Nacht één van de 60 organisaties in Haarlem die onderstaand statement over grensoverschrijdend gedrag onderstreept (slide 1-3 van links naar rechts, vervolgens daaronder slide 4-6 van links naar rechts). Deze is ook terug te vinden op Instagram en LinkedIn.