Nachtwijzer

Op 14, 15 en 16 maart maakt Haarlem een keuze voor een nieuwe gemeenteraad. Omdat er veel op het spel staat voor de nachtcultuur in Haarlem met deze verkiezingen lanceert Stichting Nachtwacht Haarlem: Nachtwijzer. Een stemwijzer speciaal voor de nacht.

Alle deelnemende partijen hebben vanuit Nachtwacht Haarlem dezelfde 12 stellingen voorgelegd gekregen. Stellingen als “Is de nachtcultuur in Haarlem divers genoeg?” en “Hoe staat uw partij tegenover het huidige vergunningenbeleid?”. De reacties op deze stellingen zijn per partij op deze pagina verzameld en voor iedereen in te zien.

Op deze manier hopen we jou inzicht te geven in de standpunten van de verschillende partijen en je te helpen bij het maken van een keuze.

Klik op de gele puntjes voor de verschillende partijen.

Nachtwacht Haarlem heeft alle deelnemende partijen uitgenodigd te reageren op de stellingen. Niet alle partijen zijn op die uitnodiging ingegaan.

50PLUSHaarlem

Moet er in de stad meer ruimte komen voor nachtcultuur?

De nachtcultuur voor Haarlem is heel belangrijk als het maar divers is.

Hoe wilt uw partij de nachtcultuur nieuw leven in blazen?

Meer sfeer door diversiteit van horeca gelegeheden.

Wat vindt uw partij van vrije openingstijden, 24uursvergunningen en eventuele venstertijden voor locaties?

Geen probleem als de overlast voor de omwonende beperkt blijft.

Is de nachtcultuur in Haarlem divers genoeg?

nee dat kan diverse met uitgaansgelegenheden

Hoe denkt uw partij ondernemers te ondersteunen (lokaal) bij het heropenen (na de coronamaatregelen) van de horeca en kunst&cultuur sector ?

Door de sluitingstijden aan te passen.

Hoe tevreden is uw partij met de veiligheid in de stad tijdens uitgaansavonden en waar liggen de verbeterpunten?

Er is camera toezicht en handhaving aanwezig.

Hoe staat uw partij tegenover het realiseren van nieuwe broedplaatsen en pop-up locaties?

Niet teveel van het zelfde dit kan veelzijdiger.

Hoe staat uw partij tegenover het huidige vergunningenbeleid? (horecavergunning & evenementenvergunning)

Dat staat geborgd in de APV.

Wat is het standpunt van uw partij met betrekking tot buiten evenementen? (Zoals bijvoorbeeld Veerplasterrein, Grote Markt of de Hout)

Ontspanning is belangrijk het behoud van de natuur is ook belangrijk .

Zou het nachtnet moeten worden uitgebreid naar Zandvoort zodat Haarlem zich aantrekkelijker maakt voor de buurtgemeenten?

ja dat is mogelijk .

Hoe belangrijk vindt uw partij de nachtcultuur in Haarlem?

8

Leg uit waarom uw partij de nachtcultuur wel/niet belangrijk vindt

De nachtcultuur is belangrijk voor Haarlem dit genereerd extra inkomsten voor onze stad.

ACTIEPARTIJ

Moet er in de stad meer ruimte komen voor nachtcultuur?

We willen dat er een breed aanbod van nachtcultuur in de stad is, voor elk wat wils voor jong en oud.

Hoe wilt uw partij de nachtcultuur nieuw leven in blazen?

De bestaande instellingen de ruimte geven om samen weer reuring in de nacht te brengen. De gemeente kan helpen door verruiming van openingstijden, afgeven van nieuwe vergunningen – als daar vraag naar is – en het promoten van de nachtcultuur via de bestaande media.

Wat vindt uw partij van vrije openingstijden, 24uursvergunningen en eventuele venstertijden voor locaties?

Wij denken dat ruimere openingstijden tot minder piekbelasting op straat leidt. Dat is voor de bewoners dus een betere oplossing dan op een aantal vaste tijdstippen eerst de café’s en later de nachthoreca dicht.

Is de nachtcultuur in Haarlem divers genoeg?

Wat ons betreft mag de horeca diverser maar dat is aan de ondernemers en klanten, cultuur instellingen en van de horeca.

Hoe denkt uw partij ondernemers te ondersteunen (lokaal) bij het heropenen (na de coronamaatregelen) van de horeca en kunst&cultuur sector ?

Zodra de tweede kamer dat toestaat willen we dat de nachtcultuur en kunst en cultuur sector weer gaat bruisen.

Hoe tevreden is uw partij met de veiligheid in de stad tijdens uitgaansavonden en waar liggen de verbeterpunten?

Actiepartij vangt signalen op uit de LHBTI+ gemeenschap en van vrouwen dat het voor hen niet vanzelfsprekend is om er alleen ’s nachts op uit te gaan. We willen hier blijvend aandacht voor. Ook door het maken van sociaal veilige fiets- en looproutes om belemmering weg te nemen. Ook zijn we voor drugstests op locatie.

Hoe staat uw partij tegenover het realiseren van nieuwe broedplaatsen en pop-up locaties?

We willen graag dat er nieuwe broedplaatsen en pop-up locaties bijkomen. Ook vinden we dat de bestaande plekken beschermd moeten worden tegen bouw ambities. Leegstaande panden moeten beschikbaar komen voor tijdelijke invulling voor kunst, cultuur en of nachtleven.

Hoe staat uw partij tegenover het huidige vergunningenbeleid? (horecavergunning & evenementenvergunning)

Het huidige beleid is prima. We willen graag dat horeca en buurten samenwerken aan een goede inpassing. Gemeente dient snel en zorgvuldig de juiste vergunningen af te geven.

Wat is het standpunt van uw partij met betrekking tot buiten evenementen? (Zoals bijvoorbeeld Veerplasterrein, Grote Markt of de Hout)

Er zijn voldoende buitenevenementen. Actiepartij geeft de voorkeur aan meer kleinere evenementen gericht op verbreding en verbinding dan de grote commerciële evenementen.

Zou het nachtnet moeten worden uitgebreid naar Zandvoort zodat Haarlem zich aantrekkelijker maakt voor de buurtgemeenten?

Dat vinden we een prima suggestie.

Hoe belangrijk vindt uw partij de nachtcultuur in Haarlem?

9

Leg uit waarom uw partij de nachtcultuur wel/niet belangrijk vindt

Nachtcultuur is heel belangrijk voor jong en oud. Jonge mensen zijn nodig om de stad levend te houden.Daarbij vragen we extra aandacht voor een aanbod voor de oudere jongere om zich ’s nachts te verpozen en ontplooien.

VVD HAARLEM

Moet er in de stad meer ruimte komen voor nachtcultuur?

Wat de VVD betreft moet er zeker meer ruimte komen voor de nachtcultuur. Te beginnen met een proef van vrije openingstijden. In gesprek met de sector kijken we naar mogelijkheden, niet naar beperkingen.

Hoe wilt uw partij de nachtcultuur nieuw leven in blazen?

Vrije openingstijden en initiatieven ondersteunen

Wat vindt uw partij van vrije openingstijden, 24uursvergunningen en eventuele venstertijden voor locaties?

Vrije openingstijden zijn een must voor een goede nachtcultuuur.

Is de nachtcultuur in Haarlem divers genoeg?

Nog niet, er is ruimte om te verbreden en daarmee meer publiek te trekken.

Hoe denkt uw partij ondernemers te ondersteunen (lokaal) bij het heropenen (na de coronamaatregelen) van de horeca en kunst&cultuur sector ?

Ruimte geven om te ondernemen, niet direct ‘terug naar het oude normaal’ want de schade is groot van de afgelopen 2 jaar

Hoe tevreden is uw partij met de veiligheid in de stad tijdens uitgaansavonden en waar liggen de verbeterpunten?

Het gaat goed, maar het kan beter. Meer samenwerking onderling en met de gemeente .

Hoe staat uw partij tegenover het realiseren van nieuwe broedplaatsen en pop-up locaties?

Laten we vooral inzetten om eerst het huidige te versterken en goed te laten draaien en als het die kant opgaat het gesprek aangaan over nieuwe plekken.

Hoe staat uw partij tegenover het huidige vergunningenbeleid? (horecavergunning & evenementenvergunning)

Het moet werken voor de sector en voor de gemeente. Dat doet het nu naar ons idee, als er veranderingen nodig zijn moeten de mogelijkheden bekeken worden.

Wat is het standpunt van uw partij met betrekking tot buiten evenementen? (Zoals bijvoorbeeld Veerplasterrein, Grote Markt of de Hout)

Het is een verrijking voor de stad en het is er voor veel doelgroepen. Hoe meer, hoe beter zolang er rekening gehouden wordt met de omgeving

Zou het nachtnet moeten worden uitgebreid naar Zandvoort zodat Haarlem zich aantrekkelijker maakt voor de buurtgemeenten?

Zandvoort is een optie, tegelijkertijd zou Haarlem op het nachtnet tussen Den Haag-Amsterdam niet misstaan.

Hoe belangrijk vindt uw partij de nachtcultuur in Haarlem?

9

Leg uit waarom uw partij de nachtcultuur wel/niet belangrijk vindt

Heel belangrijk! Voor alle leeftijden (boven de 18) is dit enorm belangrijk om deel vanuit te kunnen maken.

OPHAARLEM

Moet er in de stad meer ruimte komen voor nachtcultuur?

Jazeker!

Hoe wilt uw partij de nachtcultuur nieuw leven in blazen?

“Voor grote(re) evenementen kan het organiseren van een teststraat, zoals in Denemarken, overwogen worden. In ieder geval, zolang testen nodig is, moet het testen geen grote barrière zijn in tijd en afstand.
OPHaarlem bepleit dat de nachtcultuur verdeeld wordt over de Binnenstad, Slachthuisterrein, Waarderpolder en Schalkwijk”

Wat vindt uw partij van vrije openingstijden, 24uursvergunningen en eventuele venstertijden voor locaties?

“Is Haarlem “de stad die nooit slaapt” ? Als dat komt door de nachtcultuur, dan kan uitgaan waar veel mensen wonen, maar tot een bepaald tijdstip.
Het nachtleven na 24.00 uur kan op plekken waar weinig tot geen mensen wonen of er veel ruimte is, zoals bijvoorbeeld de Waarderpolder en mogelijk ook het Slachthuisterrein met goede geluidsisolatie.”

Is de nachtcultuur in Haarlem divers genoeg?

“Bekende namen als Club Stalker, en eerder de Fietszenfabriek en Tamberlain zijn er niet meer. Het zijn de jongeren van 2022 die nu bepalen of het aanbod divers genoeg is. Als het aanbod niet divers genoeg is, zullen horeca-ondernemers daar op gaan inspelen. Spreiding over de stad geeft meer mogelijkheden op diversiteit.
In de binnenstad, waar steeds meer mensen wonen, heeft het nachtleven voor grote(re) groepen beperkingen. Dat zal herkenbaar zijn in de programmering.”

Hoe denkt uw partij ondernemers te ondersteunen (lokaal) bij het heropenen (na de coronamaatregelen) van de horeca en kunst&cultuur sector ?

“OPHaarlem staat open voor suggesties uit de horeca. Meerdere kleinschalige evenementen ondersteunen om de mensen weer naar de horeca te trekken. Leuk als er weer meer live music optredens in de horeca kunnen komen. De gemeente kan de horeca helpen met bescheiden gemeentelijke belastingen en heffingen. Vanuit een educatieve rol kan de gemeente de kunst- & cultuursector in de schijnwerpers zetten.
De nadelige effecten van de coronacrisis zullen wellicht langer door werken dan we willen en we moeten ook niet te snel stoppen met aandacht voor en ondersteuning van de horeca en kunst- & cultuursector.

Hoe tevreden is uw partij met de veiligheid in de stad tijdens uitgaansavonden en waar liggen de verbeterpunten?

“OPHaarlem krijgt de indruk dat door het fenomeen “lachgas” de veiligheid in de stad onder druk komt te staan; meer voorlichting over de risico’s en preventie is zeer gewenst.
OPHaarlem denkt dat het scheelt als uitgaansgelegenheden verschillende sluitingstijden hebben, zodat het uitgaanspubliek bij de sluiting de stad niet overspoelt maar dat dat geleidelijker gaat”

Hoe staat uw partij tegenover het realiseren van nieuwe broedplaatsen en pop-up locaties?

Ja top!

Hoe staat uw partij tegenover het huidige vergunningenbeleid? (horecavergunning & evenementenvergunning)

“OPHaarlem is het opgevallen dat het vergunningenbeleid niet altijd consequent is uitgevoerd.
Dat het op gebied van communicatie en
adequaat oppakken ook beter kan.
Dat kan met de omvang van de personele bezetting te maken hebben. ”

Wat is het standpunt van uw partij met betrekking tot buiten evenementen? (Zoals bijvoorbeeld Veerplasterrein, Grote Markt of de Hout)

“Evenementen zijn mooie visitekaartjes voor de stad. De Grote markt en omliggende straten lenen zich daar goed voor.
Voorwaarde is wel dat iedereen het evenement kan bijwonen. En dat de veiligheid en de infrastructuur goed geregeld is.
De Veerplasterrein is ook een prima plek voor evenementen . OPHaarlem weet dat de samenwerking met de gemeente Haarlem op dat gebied goed loopt.
De Hout is een prachtig park en zou zo min mogelijk belast moeten worden.
Uitermate geschikt voor kleinschalige evenementen zoals Houtfestival of Parksessies.
Bevrijdingspop is eigenlijk te groot voor de Hout…
Reinaldapark is ook uitermate geschikt voor kleinschalige evenementen.”

Zou het nachtnet moeten worden uitgebreid naar Zandvoort zodat Haarlem zich aantrekkelijker maakt voor de buurtgemeenten?

OPHaarlem vind dat de intercity richting het zuiden vanuit en naar Zandvoort weer terug moet komen.

Hoe belangrijk vindt uw partij de nachtcultuur in Haarlem?

10

Leg uit waarom uw partij de nachtcultuur wel/niet belangrijk vindt

“Een veelzijdige nachtcultuur is heel belangrijk. Als Haarlem keuzemogelijkheden biedt, hoeven Haarlemmers niet ergens anders naar toe bij “gebrek aan beter”.
Een goede nachtcultuur draagt ook bij aan de faam van de stad, want die faam wordt door alle generaties gezamenlijk ingekleurd.”

SP

Moet er in de stad meer ruimte komen voor nachtcultuur?

Zeker, de nacht is het ondergeschoven kindje van de Haarlemse cultuur

Hoe wilt uw partij de nachtcultuur nieuw leven in blazen?

Meer ruimte voor initiatieven in de nacht, subsidie voor kleine experimenten

Wat vindt uw partij van vrije openingstijden, 24uursvergunningen en eventuele venstertijden voor locaties?

Wij zijn voor vrijere openingstijden, maar wel in overleg met de ondernemers

Is de nachtcultuur in Haarlem divers genoeg?

Nee, maar daar is nu ook te weinig ruimte voor

Hoe denkt uw partij ondernemers te ondersteunen (lokaal) bij het heropenen (na de coronamaatregelen) van de horeca en kunst&cultuur sector ?

Extra subsidie voor de evenementen die het moeilijk hebben, ruimte voor experimenten met terrassen

Hoe tevreden is uw partij met de veiligheid in de stad tijdens uitgaansavonden en waar liggen de verbeterpunten?

Redelijk veilig, maar door personeelstekorten bij de politie wel een punt van zorg.

Hoe staat uw partij tegenover het realiseren van nieuwe broedplaatsen en pop-up locaties?

Daar moet ruimte voor zijn ( maar lukt vaak alleen als de gemeente zich niet

Hoe staat uw partij tegenover het huidige vergunningenbeleid? (horecavergunning & evenementenvergunning)

Meer ruimte voor lokale evenementen, experimenten met nieuwe vormen van terrassen

Wat is het standpunt van uw partij met betrekking tot buiten evenementen? (Zoals bijvoorbeeld Veerplasterrein, Grote Markt of de Hout)

Evenementen zijn deel van de essentie van Haarlem, ons cultureel DNA

Zou het nachtnet moeten worden uitgebreid naar Zandvoort zodat Haarlem zich aantrekkelijker maakt voor de buurtgemeenten?

Ja

Hoe belangrijk vindt uw partij de nachtcultuur in Haarlem?

8

Leg uit waarom uw partij de nachtcultuur wel/niet belangrijk vindt

Haarlemse cultuur is niet alleen voor de elite overdag, het is juist verbindend wanneer het laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk is. Onder de mantel van de nacht verdwijnen verschillen.

D66 HAARLEM

Moet er in de stad meer ruimte komen voor nachtcultuur?

Zeker, D66 Haarlem wil ruimte voor de nachtcultuur bieden en faciliteren. Wij hebben met de motie “24 uur post corona” al aangegeven na corona de nacht meer ruimte te bieden. Die motie is meer dan een jaar geleden door de raad aangenomen.

Hoe wilt uw partij de nachtcultuur nieuw leven in blazen?

“Daarvoor gaan we met de nachtcultuur en de ondernemers in gesprek. D66 Haarlem wil de Haarlemse nacht zoveel mogelijk de ruimte bieden om dat zelf te kunnen doen. D66 Haarlem is dankbaar voor de Nachtwacht die dit op de politieke agenda zet.

Wat vindt uw partij van vrije openingstijden, 24uursvergunningen en eventuele venstertijden voor locaties?

“D66 Haarlem heeft zich altijd hard gemaakt voor ruimere openingstijden. Ook een 24uursvergunning hebben wij gesteund. D66 blijft voorstander van
experimenten met ruimere openingstijden van de uitgaansgelegenheden.
Initiatieven als venstertijden moeten ook draagvlak hebben bij de ondernemers. Wij moeten de eerste ondernemer nog vinden die de venstertijden steunt. ”

Is de nachtcultuur in Haarlem divers genoeg?

De diversiteit in de Haarlemse nacht is achteruit gegaan. De Stalker bestaat niet meer. Het aantal jongerenavonden in Patronaat en andere plekken is minder geworden. De nachtcultuur kan een boost gebruiken. Wat D66 betreft vergroten we die diversiteit. Door bijvoorbeeld meer mogelijk te maken buiten het centrum en voor een grotere doelgroep.

Hoe denkt uw partij ondernemers te ondersteunen (lokaal) bij het heropenen (na de coronamaatregelen) van de horeca en kunst&cultuur sector ?

Ruimte bieden en mogelijkheden faciliteren is hier vooral een belangrijke factor. Een concreet voorbeeld is de tijdelijke uitbreiding van terrassen om ondernemers te ondersteunen. Daarnaast gaan we graag in gesprek met de sector en de Nachtwacht om te kijken wat de hulpvraag is. Wij hopen dat onze samenleving – inclusief het nachtleven – zo snel weer mogelijk weer helemaal open kan.

Hoe tevreden is uw partij met de veiligheid in de stad tijdens uitgaansavonden en waar liggen de verbeterpunten?

Het aantal incidenten en overlastmeldingen zijn gedaald door ondernemers zelf meer zeggenschap te geven. Dat hebben we gezien in de Smedestraat. Daar zijn we blij mee. Natuurlijk moeten we altijd oog blijven houden voor de veiligheid en eventuele overlast en daarover in gesprek blijven met de ondernemers en omwonenden.

Hoe staat uw partij tegenover het realiseren van nieuwe broedplaatsen en pop-up locaties?

Positief! D66 Haarlem kijkt uit naar de realisatie van het Slachthuisterrein.

Hoe staat uw partij tegenover het huidige vergunningenbeleid? (horecavergunning & evenementenvergunning)

D66 Haarlem is trots op onze horeca en evenementen. Van het Bevrijdingsfestival, Parksessies, Haarlem culinair tot Haarlem Jazz. Wij vinden wel dat het aanbod voor jongeren groter mag. Op initiatief van D66 Haarlem komt er een visiedocument voor evenementen met als één van de doelen die groep beter aan te spreken. Geschreven juist vanuit de sector.

Wat is het standpunt van uw partij met betrekking tot buiten evenementen? (Zoals bijvoorbeeld Veerplasterrein, Grote Markt of de Hout)

D66 Haarlem is trots op onze horeca en evenementen. Van het Bevrijdingsfestival, Parksessies, Haarlem culinair tot Haarlem Jazz. Wij vinden wel dat het aanbod voor jongeren groter mag. Op initiatief van D66 Haarlem komt er een visiedocument voor evenementen met als één van de doelen die groep beter aan te spreken. Geschreven juist vanuit de sector.

Zou het nachtnet moeten worden uitgebreid naar Zandvoort zodat Haarlem zich aantrekkelijker maakt voor de buurtgemeenten?

Nee, wij zien hier geen grote vraag naar.

Hoe belangrijk vindt uw partij de nachtcultuur in Haarlem?

9

Leg uit waarom uw partij de nachtcultuur wel/niet belangrijk vindt

D66 Haarlem staat voor een bruisende stad waar -jong en oud- ook fijn uit kunnen gaan, lekker kunnen eten en iedereen kan genieten van al het moois dat onze stad te bieden heeft.

PVDA HAARLEM

Moet er in de stad meer ruimte komen voor nachtcultuur?

Haarlem heeft dringend behoefte aan nieuwe energie en een bruisend nachtleven. In de nacht kunnen jonge Haarlemmers vrij zijn en zichzelf ontdekken.

Hoe wilt uw partij de nachtcultuur nieuw leven in blazen?

De PvdA wil investeren in cultuur en in de makers. De schade van 2 jaar corona is groot en jongeren verdienen nieuwe kansen. We willen in Haarlem meer ruimte voor de nacht.

Wat vindt uw partij van vrije openingstijden, 24uursvergunningen en eventuele venstertijden voor locaties?

De PvdA was initiatiefnemer van de motie “24 uur post corona”. We willen dat er zo snel mogelijk een plek komt waar dit mogelijk is en verruiming van openingstijden op bestaande locaties onderzoeken.

Is de nachtcultuur in Haarlem divers genoeg?

Nee, er mist nu een rafelrandje waar er meer mag en kan qua openingstijden en een plek waar de LHBTI gemeenschap zich vrij kan voelen.

Hoe denkt uw partij ondernemers te ondersteunen (lokaal) bij het heropenen (na de coronamaatregelen) van de horeca en kunst&cultuur sector ?

Tot na de zomer zijn de terrassen verruimd, we willen het cultuurbudget vergroten, een visie op de nacht, een nachtburgermeester en ruimere openingstijden.

Hoe tevreden is uw partij met de veiligheid in de stad tijdens uitgaansavonden en waar liggen de verbeterpunten?

In Haarlem concentreert het uitgaansleven op een klein gebied, dit zorgt voor relatief veel incidenten. We moeten daarom mogelijkheden buiten het centrum vergroten en de samenwerking tussen handhaving en horeca verbeteren, met bijvoorbeeld gastheren/vrouwen en sus teams.

Hoe staat uw partij tegenover het realiseren van nieuwe broedplaatsen en pop-up locaties?

Een uitstekend idee. Hierbij kijken we graag naar leegstand vastgoed en gebiedend buiten het centrum, zoals Schalkwijk.

Hoe staat uw partij tegenover het huidige vergunningenbeleid? (horecavergunning & evenementenvergunning)

De PvdA wil meer ruimte bieden en de stad tot leven brengen. Het kan niet zo zijn dat jonge Haarlemmers naar Amsterdam moeten voor een leuke avond uit.

Wat is het standpunt van uw partij met betrekking tot buiten evenementen? (Zoals bijvoorbeeld Veerplasterrein, Grote Markt of de Hout)

Grote buiten evenementen moeten met respect voor de omgeving (groen en overlast), maar zetten Haarlem wel op de kaart en zijn waardevol

Zou het nachtnet moeten worden uitgebreid naar Zandvoort zodat Haarlem zich aantrekkelijker maakt voor de buurtgemeenten?

Een goed idee! Een pilot in samenwerking met Zandvoort om de populariteit te onderzoeken is een goed idee. Dit kan zowel een nachtbus of nachttrein zijn.

Hoe belangrijk vindt uw partij de nachtcultuur in Haarlem?

9

Leg uit waarom uw partij de nachtcultuur wel/niet belangrijk vindt

De nacht geeft Haarlemmers de ruimte om vrij te zijn, zichzelf te ontdekken, talenten tot bloei te brengen. De PvdA koestert Haarlem als een creatieve stad, waar jong talent de ruimte moet krijgen.

PARTIJ VOOR DE DIEREN

Moet er in de stad meer ruimte komen voor nachtcultuur?

Na de sluiting van club Ruis en club Stalker is het aanbod van discotheken in Haarlem schaars (al is recent club June erbij gekomen). Jongeren verdienen het om een divers aanbod aan discotheken in Haarlem te hebben. Op creatieve manieren kan de gemeente, samen met de culturele sector, op zoek naar nieuwe nachtcultuur in de stad. Hierbij kan gedacht worden aan het renoveren van leegstaande winkelpanden en kantoren tot club/discotheek.

Hoe wilt uw partij de nachtcultuur nieuw leven in blazen?

De Partij voor de Dieren wil dat het budget voor kunst en cultuur structureel wordt verhoogd. Daarnaast zien wij kansen om leegstaande kantoorpanden om te bouwen tot culturele broedplaatsen en uitgaansgebieden. Circa 7% van de kantoorpanden in Haarlem staan leeg. Door deze panden te renoveren kunnen we op een duurzame manier voor meer cultureel aanbod zorgen.

Wat vindt uw partij van vrije openingstijden, 24uursvergunningen en eventuele venstertijden voor locaties?

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van vrije openingstijden en 24-uurs vergunningen, omdat het risico van overlast voor omwonenden te groot is. Venstertijden voor sommige locaties sluit de PvdD niet bij voorbaat uit, wel willen we dat omwonenden in het proces goed worden meegenomen. We wachten verder onderzoek van de gemeente af, wat het effect van verruiming van openingstijden is op de leefbaarheid van de stad.

Is de nachtcultuur in Haarlem divers genoeg?

“Onze nachtcultuur bestaat voornamelijk uit cafés, kroegen en restaurants.
Met het sluiten van de Stalker en andere clubs is het voor kleinschalige niet-winst beluste initiatieven moeilijk om nog ergens iets te organiseren. Waar kan het zonder een hoge huur te betalen? Haarlem zou initiatieven in de nacht moeten faciliteren door ruimtes beschikbaar te stellen voor allerlei culturele uitingen en waarbij er aandacht is voor representatie van alle groepen in de programmering (met bijzondere aandacht voor LGBTQ+, mensen met een andere etnische achtergrond, ouderen en mensen met een beperking)
De gemeente moet vergunningen verlenen n.a.v. behoeften en niet wie het meest kan betalen.

Hoe denkt uw partij ondernemers te ondersteunen (lokaal) bij het heropenen (na de coronamaatregelen) van de horeca en kunst&cultuur sector ?

“Het budget voor kunst & cultuur wordt structureel verhoogd. Er is meer geld nodig voor de ondersteuning van laagdrempelige cultuur, juist ook in de wijken buiten het centrum. Kleine culturele instellingen, organisaties voor amateurkunst, makers en artiesten komen in aanmerking voor cultuursubsidies en krijgen hulp bij het aanvragen van subsidies.
De vele horecatenten zorgen voor een bruisende binnenstad. Horecaondernemers zijn door de coronacrisis zwaar getroffen. De Partij voor de Dieren is daarom voorstander van gerichte subsidies, zoals bv verduurzaming van panden, om horecaondernemers er bovenop te helpen. Betere isolatie van panden draagt tegelijkertijd bij aan een toekomstbestendig en duurzaam Haarlem.

Hoe tevreden is uw partij met de veiligheid in de stad tijdens uitgaansavonden en waar liggen de verbeterpunten?

“Veiligheid is een gevoelig onderwerp. We zien nu juist dat veel mensen (veelal vrouwen en minderheden) naar voren komen en zich uitspreken over discriminatie en (seksueel) geweld. Dit gebeurt helaas ook tijdens uitgaansavonden. Met een uitgeklede handhaving die nauwelijks genoeg mensen heeft voor de cruciale nachtelijke taken, kan niet verwacht worden dat zij vaker gaan surveilleren en makkelijker aanspreekbaar zijn.
De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente onderzoek doet welke gebieden als onveilig worden ervaren. Om vervolgens met handhaving in overleg te gaan hoe die gebieden beter gecontroleerd kunnen worden. Daarnaast geeft de gemeente voorlichting hoe men kan omgaan met ongewenst gedrag en/of hoe er melding van gemaakt kan worden.

Hoe staat uw partij tegenover het realiseren van nieuwe broedplaatsen en pop-up locaties?

De Partij voor de Dieren is een groot voorstander van nieuwe broedplaatsen en pop-up locaties. Het zorgt voor meer laagdrempelige cultuur in de stad en de kans voor startende kunstenaars om zich te ontplooien. Daarnaast zorgen deze plaatsen voor een vermindering van leegstand in de stad, wat ten goede komt aan de leefbaarheid. Hoe beter we bestaande gebouwen benutten, hoe minder we hoeven bij te bouwen.

Hoe staat uw partij tegenover het huidige vergunningenbeleid? (horecavergunning & evenementenvergunning)

Het vergunningenbeleid moet moderner, groener en duurzamer worden. Dat betekent dat klimaatbewuste ideeën, zoals een culturele broedplaats in een natuurinclusief gebouw, de voorkeur krijgt boven een vervuilend bedrijf. Duurzame bottom-up ideeën krijgen de ruimte, bedrijven die blijven hangen in de oude vervuilende economie krijgen het zwaarder.

Wat is het standpunt van uw partij met betrekking tot buiten evenementen? (Zoals bijvoorbeeld Veerplasterrein, Grote Markt of de Hout)

De Partij voor de Dieren is voorstander van buitenevenementen op pleinen en industrieterreinen. De Waarderpolder is een geschikte plek voor meer evenementen in de stad. Grote evenementen in parken en in de natuur zien wij niet zitten. Onderzoek toont aan dat grote evenementen de bodem van parken verdichten en de grasmat daardoor niet meer herstelt. Een gezonde bodem is van groot belang voor de ecologie en de biodiversiteit in een park. Daarnaast zijn parken van onschatbare waarde voor wandelaars, sporters en dieren. Daarom houden we deze ruimten graag openbaar.

Zou het nachtnet moeten worden uitgebreid naar Zandvoort zodat Haarlem zich aantrekkelijker maakt voor de buurtgemeenten?

De Partij voor de Dieren vindt het een goed idee om het nachtnet naar buurtgemeenten uit te breiden. Hiermee wordt het voor jongeren buiten de regio makkelijker om te gaan stappen. Bovendien leidt deze uitbreiding tot afname van autogebruik, wat positieve effecten heeft voor de veiligheid op de weg ( vermindering mensen met alcohol aan het stuur) en het klimaat (minder uitstoot CO2).

Hoe belangrijk vindt uw partij de nachtcultuur in Haarlem?

8

Leg uit waarom uw partij de nachtcultuur wel/niet belangrijk vindt

De Partij voor de Dieren vindt de nachtcultuur belangrijk. Een divers aanbod van uitgaansgelegenheden in Haarlem is belangrijk, zodat mensen elkaar ontmoeten, er lekker gedanst kan worden en mensen ‘in het moment leven’. De nacht is een plek waar vernieuwende en experimentele kunstvormen ontstaan die overdag niet te zien zijn. Wij moeten daarom de nachtcultuur koesteren.

CDA HAARLEM

Moet er in de stad meer ruimte komen voor nachtcultuur?

Al voor de coronacrisis was het nachtaanbod in Haarlem beperkt. Voor een stad als Haarlem moet de nachtcultuur zeker groeien!

Hoe wilt uw partij de nachtcultuur nieuw leven in blazen?

Initiatieven komen in de eerste plaats vanuit de maatschappij. Het is aan de politiek (en dus ook aan onze partij) om deze initiatieven te ondersteunen door bijvoorbeeld drempels te verlagen.

Wat vindt uw partij van vrije openingstijden, 24uursvergunningen en eventuele venstertijden voor locaties?

Openingstijden moeten goed afgewogen worden met andere belangen, zoals die van omwonenden of die van veiligheid. Niet alle locaties lenen zich daarom voor vrije openingstijden.

Is de nachtcultuur in Haarlem divers genoeg?

De nachtcultuur in Haarlem is op dit moment klein. Er is ruimte voor groei, zowel kwantitatief als in diversiteit.

Hoe denkt uw partij ondernemers te ondersteunen (lokaal) bij het heropenen (na de coronamaatregelen) van de horeca en kunst&cultuur sector ?

Gedurende de coronacrisis zijn diverse steunmaatregelen genomen door zowel de Rijksoverheid als de Gemeente. Deze steunmaatregelen waren nodig om de sector door de crisis te loodsen.Voor 2022 wordt nog eens extra geld (ca 700.000 euro) ingezet voor onder andere cultuurmakers en culturele zelfstandigen. Voor het CDA is vooral belangrijk dat culturele activiteiten goed toegankelijk zijn voor alle inwoners.

Hoe tevreden is uw partij met de veiligheid in de stad tijdens uitgaansavonden en waar liggen de verbeterpunten?

Het CDA is voorstander voor camerabewaking op plekken waar het aanhoudend onveilig is. Dat middel wordt op dit moment weinig ingezet.

Hoe staat uw partij tegenover het realiseren van nieuwe broedplaatsen en pop-up locaties?

Het CDA staat open voor initiatieven uit de stad. Nieuwe broedplaatsen en pop-up locaties worden gewaardeerd door de inwoners.

Hoe staat uw partij tegenover het huidige vergunningenbeleid? (horecavergunning & evenementenvergunning)

Deze vraag is heel breed. In het algemeen vinden wij het logisch dat er een vergunningensysteem bestaat voor horeca en evenementen.

Wat is het standpunt van uw partij met betrekking tot buiten evenementen? (Zoals bijvoorbeeld Veerplasterrein, Grote Markt of de Hout)

Buitenevenementen zijn een aanwinst voor de stad. Het wordt door een grote groep inwoners zeer gewaardeerd.

Zou het nachtnet moeten worden uitgebreid naar Zandvoort zodat Haarlem zich aantrekkelijker maakt voor de buurtgemeenten?

Wij denken dat Zandvoort niet direct een logische keuze is om het nachtnet uit te breiden. Wanneer de NS het namelijk niet wil, vergt dit een investering van de gemeente. Gezien de korte afstand, denken wij dat de nachtbus een betere en kostenefficiëntere optie is.

Hoe belangrijk vindt uw partij de nachtcultuur in Haarlem?

8

Leg uit waarom uw partij de nachtcultuur wel/niet belangrijk vindt

Een gedeelte van de inwoners van Haarlem heeft behoefte aan nachtcultuur. Het hoort bij een middelgrote stad als Haarlem.

JOUW HAARLEM

Moet er in de stad meer ruimte komen voor nachtcultuur?

Ja! Haarlem moet aantrekkelijker worden als uitgaansstad.

Hoe wilt uw partij de nachtcultuur nieuw leven in blazen?

Door in ieder geval de cultuursector en horeca-ondernemers de vrijheid te geven om langer open te mogen blijven.

Wat vindt uw partij van vrije openingstijden, 24uursvergunningen en eventuele venstertijden voor locaties?

Langere openingstijden en venstertijden vindt Jouw Haarlem prima. We willen een pilot met het Katwijkse model. Dat betekent dat de horeca en cultuur langer open mogen blijven, maar dat na een bepaald tijdstip je niet meer van etablissement mag wisselen. Dit om overlast en te voorkomen.

Is de nachtcultuur in Haarlem divers genoeg?

Nee. De nachtcultuur mag echt wel diverser! Er is nog weinig multicultuur.

Hoe denkt uw partij ondernemers te ondersteunen (lokaal) bij het heropenen (na de coronamaatregelen) van de horeca en kunst&cultuur sector ?

We willen de regels versoepelen en het steunfonds overeind houden. De coronamaatregelen mogen dan wel grotendeels zijn afgeschaft, maar de gevolgen zijn nog lang niet voorbij.

Hoe tevreden is uw partij met de veiligheid in de stad tijdens uitgaansavonden en waar liggen de verbeterpunten?

Jouw Haarlem is best tevreden over de veiligheid tijdens de uitgaansavonden, zoals dat voor corona was. Er werd extra politie ingezet. Wat ons betreft komt het horeca susteam z.s.m. terug.

Hoe staat uw partij tegenover het realiseren van nieuwe broedplaatsen en pop-up locaties?

Jouw Haarlem wil dat vrijstaand gemeentelijk vastgoed hiervoor beschikbaar wordt gesteld.

Hoe staat uw partij tegenover het huidige vergunningenbeleid? (horecavergunning & evenementenvergunning)

Jouw Haarlem staat voor een dienstbare overheid. Het vergunningenbeleid mag dus soepeler. Zo zou je bij terugkerende evenementen niet ieder jaar een aanvraag hoeven in te dienen.

Wat is het standpunt van uw partij met betrekking tot buiten evenementen? (Zoals bijvoorbeeld Veerplasterrein, Grote Markt of de Hout)

Jouw Haarlem vindt het goed dat deze evenementen er zijn. Wel streven we naar een betere spreiding van evenementen over het jaar.

Zou het nachtnet moeten worden uitgebreid naar Zandvoort zodat Haarlem zich aantrekkelijker maakt voor de buurtgemeenten?

Dat is een goed idee. Haarlem moet als hoofdstad van Noord-Holland beter bereikbaar worden met het openbaar vervoer. Ook ’s nachts.

Hoe belangrijk vindt uw partij de nachtcultuur in Haarlem?

10

Leg uit waarom uw partij de nachtcultuur wel/niet belangrijk vindt

We moeten oppassen dat Haarlem niet letterlijk een slaapstad wordt. Daarom ondersteunen we het initiatief van de De Nachtwacht. Dat brengt reuring in de stad en maakt het voor jongeren aantrekkelijker om hier te blijven in plaats van naar Amsterdam te gaan. Tenslotte moeten nachtbrakers ook aan hun trekken kunnen komen.

GROENLINKS HAARLEM

Moet er in de stad meer ruimte komen voor nachtcultuur?

GroenLinks vindt een sterke nachtcultuur erg belangrijk. Het zorgt voor spontane ontmoetingen, nieuwe uitingen van creativiteit en kruisbestuivingen. Zo kun je ontdekken wie je bent en wat je wil zijn in het leven. Daar mag meer ruimte voor komen.

Hoe wilt uw partij de nachtcultuur nieuw leven in blazen?

GroenLinks wil de Haarlemse nacht weer aantrekkelijk maken. Dit doen we door ruimere openingstijden voor horeca toe te staan (waaronder 24uurslocaties in en om het centrum, het aantal broedplaatsen te vergroten en jongeren een stem te geven over het nachtleven.

Wat vindt uw partij van vrije openingstijden, 24uursvergunningen en eventuele venstertijden voor locaties?

GroenLinks was één van de initiatiefnemers voor het instellen van 24uursvergunningen in Haarlem. Verder zijn wij voorstander van het verruimen van openingstijden.

Is de nachtcultuur in Haarlem divers genoeg?

De nachtcultuur is op dit moment helaas niet heel divers. Wij willen dat er meer ruimte wordt geboden aan creatieve broedplaatsen en tijdelijke festivallocaties zoals nu bij het Slachthuisterrein. Het afgeven van vergunningen voor dit soort locaties moet makkelijker gemaakt worden.

Hoe denkt uw partij ondernemers te ondersteunen (lokaal) bij het heropenen (na de coronamaatregelen) van de horeca en kunst&cultuur sector ?

GroenLinks wil graag dat er een nachtvisie wordt opgesteld, in samenspraak met experts, horeca, cultuur en de stad, waarin de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd voor een bruisende nachtcultuur.

Hoe tevreden is uw partij met de veiligheid in de stad tijdens uitgaansavonden en waar liggen de verbeterpunten?

De veiligheid in Haarlem is redelijk op orde, maar kan altijd beter. Wij zijn voorstander van het opnieuw inzetten van Susteams op straat om eventuele escalaties te voorkomen.

Hoe staat uw partij tegenover het realiseren van nieuwe broedplaatsen en pop-up locaties?

GroenLinks wil zowel nieuwe broedplaatsen als pop-up locaties makkelijker mogelijk maken.

Hoe staat uw partij tegenover het huidige vergunningenbeleid? (horecavergunning & evenementenvergunning)

GroenLinks wil voornamelijk het aanvragen van vergunningen op pop up locaties makkelijker maken. Op dit moment is dat nog erg omslachtig en moet er vaak per dag een nieuwe vergunning met bijkomende papieren worden aangevraagd.

Wat is het standpunt van uw partij met betrekking tot buiten evenementen? (Zoals bijvoorbeeld Veerplasterrein, Grote Markt of de Hout)

GroenLinks vindt Haarlemse festivals belangrijk. Wij willen dat ze geholpen worden bij het verduurzamen, bijvoorbeeld via het initiatief festivalmaatjes (de hard cupbekers die opnieuw gebruikt kunnen worden).

Zou het nachtnet moeten worden uitgebreid naar Zandvoort zodat Haarlem zich aantrekkelijker maakt voor de buurtgemeenten?

GroenLinks Haarlem was samen met Pvda Haarlem de initiatiefnemer voor het huidige nachtnet per spoor. Deze is afgelopen jaren zeer succesvol gebleken. Komende periode willen we kijken op welke manier dit nachtnet het beste uitgebreid kan worden (vaker per nacht/doordeweeks/nieuwe verbindingen naar omliggende steden)

Hoe belangrijk vindt uw partij de nachtcultuur in Haarlem?

9

Leg uit waarom uw partij de nachtcultuur wel/niet belangrijk vindt

GroenLinks vindt een sterke nachtcultuur erg belangrijk. Het zorgt voor spontane ontmoetingen, nieuwe uitingen van creativiteit en kruisbestuivingen. Zo kun je ontdekken wie je bent en wat je wil zijn in het leven.